เกี่ยวกับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตั้งอยู่เลขที่ 80 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)
ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000

โทรศัพท์ 043-742624, 043-722118 – 9, 043-713080 – 9 เบอร์ภายใน กด 310
โทรสาร 043-722117