ติดต่อ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44000

โทรศัพท์ 043-742624 หรือ 043-722118 ถึง 9 และ 043-713080 ถึง 9
เบอร์ภายใน กด 310
โทรสาร 043-722117