กำหนดการรับชุดนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับชุดนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร PDF>>&g More …

กองกลางรับรางวัลชมเชย การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน 2563

กองกลางและกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยาชภัฏมหาสารคาม ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ในการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย More …

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี 10% ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาร More …