ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี 10% ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาร More …

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าโดยไม่ต้องเสียค่าปรับ ภาคเรียนที่ 3/2562 และ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)เพื่อเป็นการเยียวยาและช่วยเหลื More …