กองกลางร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นายเมธี กลมดวง รักษาการตำแหน่งผู้อำนว More …

กองกลางร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น. ที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กองกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกา More …

งานไฟฟ้าฯ ออกให้บริการเชื่อมระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างอาคารหลังใหม่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 26) งานไฟฟ้าและโทรศัพท์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ใ More …

กองกลาง จัดทบทวนความรู้การใช้งานรถกระเช้าให้บุคลากร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่บริเวณอาคารฝ่ายยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดการอบรมทบทวนความรู้การบังคับรถกระเช้าเพื่อการใช้งานใน More …

Big Cleaning Day หอพักนักศึกษา เตรียมพร้อมเปิดเทอม ปี 2563

กองกลาง สำนักงานอธิการยดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมสนับสนุนเตรียมความพร้อมหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ เตรียมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ต More …