กำหนดการรับชุดนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับชุดนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร PDF
>>> Download PDF  <<<