งานไฟฟ้าฯ ออกให้บริการเชื่อมระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างอาคารหลังใหม่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 26) งานไฟฟ้าและโทรศัพท์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ให้บริการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระบบ 3 เฟส และติดตั้งมิเตอร์วัดการใช้ไฟ ในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น