ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ห้ามหาบเร่หรือวางจำหน่ายสินค้าหรืออาหาร ภายในมหาวิทยาลัย