15 ส.ค. 62 องคมนตรี ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ More …