ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

วันที่ 21 กันยายน 2562 ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุ More …

15 ส.ค. 62 องคมนตรี ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ More …

[CH7] ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชใช้น้ำน้อย จ.มหาสารคาม

นักศึกษาและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เครือข่ายเกษตรกรบ้านหินลาด ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหินลาด ตำบลแ More …